Balaton körtúra

BALATON KÖRTÚRA

Hazánk egyik különösen szép tájegysége a Balaton és a tavat övező hegyek, dombok,
csatornahálózattal szabályozott vizes területek összessége. A gyalogos túrázók jelzett útvonalakon,
leginkább a Balaton északi részét járhatják, de a tó körül vezető egybefüggő útvonal megtervezésére
és kiépítésére még nem került sor. Ilyen túraútvonal kialakítására Szakosztályunknál merült fel a
gondolat.
Részben a már meglévő jelzett turistaút mentén, részben jelzetlen köves- illetve földút mentén
jelöltük ki a túra útvonalát. A teljes útvonalat 21 szakaszra osztottuk fel.
Minden szakasz elején és végén egy-egy ellenőrző pont van kijelölve, ahol bélyegzéssel kell igazolni
a túraútvonal bejárását. Néhány szakasznál útközben is beiktattunk olyan ellenőrző pontot, ahol
bélyegezni kell. Minden túraszakasz útvonalába útközben olyan ellenőrző pontokat jelöltünk ki,
ahol fénykép készítésével kell igazolni.
A túra idõtartama nincs idõhöz kötve. A túra csak gyalogosan járható be egyénileg vagy csoportosan.
A körtúra teljes bejárása, az összes szükséges bélyegzõs és fényképes igazolások megszerzése után az
igazolófüzetet és fényképeket a füzetet kiadó természetbarát szervezethez kell visszajuttatni. A
teljesítésért járó kitűzőt – az igazolás kiadása alkalmával – díjazás ellenében mellékeljük.

A körtúra szervezője:

MÁV Rt Vezérigazgatóság SC. Természetbarát Szakosztálya, 1062 Budapest,
Andrássy u. 73-75. tel.: (1) 419-2480 vagy (30) 482-4992 Marosi Miklós