A szövetség

Szövetségünk létrejöttének és tevékenységének bemutatása

Székesfehérvári Városi Természetbarát SzövetségSzékesfehérváron 1956-ban a Vörös Meteor, a Vasas és az Építő természetjáró szakosztályok működtek. 1956. április 14-én a Meteor kezdeményezésére a három szervezet létrehozta a Természetjáró Társadalmi Szövetséget.

A Szövetséget az 1970-es években Sinka Antal vezette. 1982-ben Székesfehérvár Természetjáró Szakszövetséggé alakult át, elnöke: Németh Gyula, vezetőségi tagjai: Dr. Dravecz Tibor, Sűdy Árpádné, Őry Károly, Sárvári Zoltán voltak.

Újra fogalmazott feladata: a Sport Felügyelőség felügyelete és irányítása mellett Székesfehérváron és a székesfehérvári járásban a természetjárás sportágban meghatározott, irányító, szervező, lebonyolító, kezdeményező, javaslattevő tevékenység. Hatáskörébe tartozott az ifjúsági és bronz természetjáró minősítések elbírálása.

1983-tól Városi Bizottsággá alakult, működésével nagymértékben kiegészítette a Fejér Megyei Természetbarát Szövetség munkáját.

Átvette az igazolványérvényesítési feladatokat, a túravezető képzést (amely később ismét visszakerült a megyei szervezethez). Szervezte a Velence Kupát, amely egyfordulós, nappali, kötött távú, meghatározott idejű, tájékozódási és tájismereti csapatverseny volt.

Bevezette a Természet-és Környezetvédelmi Napokat, amely célja a gyakrabban, nagyobb tömegben látogatott útvonalak, létesítmények, források, pihenők környékének tisztítása, az otthagyott szemét összegyűjtése volt.

Az évenkénti szakosztályvezetői megbeszéléseken az egyesületek, a szakosztályok valamint a bizottság beszámolnak munkájukról, tevékenységükről, és megvitatják a következő év rendezvénynaptárának tervét.

2003. január 23-án megtartott alakuló Küldött Közgyűlésen hat önálló jogi személyiséggel rendelkező egyesület révén (Gyöngyvirág TE. Vértes Meteor, Vízivárosi LSE, Vörösmarty M. LSE, Fehérvár TE, Teleki Természetismereti Turisztikai Egyesület) ismét Szövetséggé alakult a Bizottság. Asbóth Katalint választották elnöknek. A közgyűlés kiemelte, hogy nem csak az alapító, hanem minden egyes érdeklődő szakosztályt tagjának tekint a Szövetség és képviseli azok érdekeit.

A Szövetség kiemelt feladata

A természetjárás iránti igény felkeltése, a természetjáró szervezetek létrejöttének ösztönzése, természetjárók társadalmi érdekképviselete, a természetjárás szakmai fejlődésének biztosítása, a környezet, és természetvédelem érdekeinek támogatása, az ökológiai gondolkodás segítése és terjesztése, a természetjárás céljainak és lehetőségeinek propagálása.

Szövetségünk az alapszabályának megfelelően ernyőszervezetként segíti az egészséges életmód kialakítását, a rekreációt, a természet és a környezet védelmét, és mindezekhez szükséges feltételek biztosítását.

A Szövetség képviseli a tagszervezeteket és a túrázók az érdekeit különböző fórumokon.

Az elmúlt nyolc év kiemelt rendezvényei

  • Az évenként megrendezésre kerülő Városi Természetbarát Találkozó fő célja a gyermekek minél nagyobb létszámú természetbe „csábítása”  a számukra megfelelő, változatos programok biztosításával. A találkozó helyszíne a sárpentelei Parkerdő, ahol a játékos programok mellett, egy kis ünnepélyes műsor keretében megemlékezünk Gróf Széchenyi Zsigmondról, a nagy Afrika-vadászról, és a Föld napjáról. Minden évben megtiszteli részvételével rendezvényünket Hertelendy Margit, Mangi néni, Gróf Széchenyi Zsigmond özvegye.
  • 2009. óta rendezvényünket a Sárpentele 15 km-es teljesítmény túra színesíti.
  • Szintén évente – megtartva a hagyományokat – az őszi időszakban megszervezzük a két napos városi értekezletünket, melyen meghívott előadók tartanak szakmai tájékoztatást. Természetesen a következő évi eseménynaptár egyeztetése és a szakosztályi, egyesületi beszámolók sem maradnak el.
  • A Nemzeti Civil Alapprogram pályázatainak segítségével és az Önkormányzat támogatásával lehetőség nyílt országon belül más civil szervezetekkel közös programok szervezésére, valamint kapcsolatfelvételre és együttműködésre külföldi természetbarát szervezetekkel is.
  • Továbbképzési lehetőséget teremtünk változatos témakörökben a tagszervezetek részére.
  • 2007 év óta a „Vértesi Kerekezés” kerékpáros túra megszervezésével és lebonyolításával Szövetségünk hozzájárult a közkedvelt teljesítménytúrák választékának bővítéséhez.
  • Túravezetői tanfolyamokat szervezünk gyalogos ezüst és bronz, valamint a kerékpáros és ifjúsági szakágakra.
  • A természetbarát mozgalom népszerűsítése érdekében, rendszeresen fotókiállításokon kapnak lehetőséget, a fotózást kedvelő túratársak képeik bemutatására. A propagandát segítve a kiállítások megnyitóját a Fehérvár Televízió közvetíti.
  • A kialakult jó kapcsolat révén a Fejér Megyei Hírlapban és a Fehérvár TV sport perceiben van lehetőség a székesfehérvári természetbarát szervezetek programjairól tájékoztatást adni.
  • Kapcsolatrendszerünket fokozatosan bővítjük, illetve a már meg lévőket tartalmasabbá tesszük.